Connect with us

Xem tuổi xông đất, xông nhà

TÌM TUỔI “XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM 2022” CHO 12 CON GIÁP

[CPA] NHÂM DẦN 2022Xem tuổi xông nhà cho người tuổi thuộc 01 trong 12 con giáp mới nhất, chọn tuổi đạp đất hợp mệnh gia chủ tuổi thuộc 01 trong 12 con giáp để mang lại bình an, may mắn, phú quý trong năm mới Nhâm Dần 2022. Chọn người đạp đất hợp mệnh với người tuổi thuộc 01 trong 12 con giáp trong năm Nhâm Dần 2022 theo Ngũ hành, Thiên Can – Địa Chi…

Tìm tuổi Xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho 12 con giáp


TỔNG QUAN NĂM NHÂM DẦN 2022:

Năm Nhâm Dần là năm nào? Những người sinh năm Nhâm Dần trước đây và sắp tới là: ...1722, 1782, 1842, 1902, 1962, 2022, 2082, 2142, 2202... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Tổng quan về Can Chi, Ngũ Hành năm Nhâm Dần 2022:

  • Năm Nhâm Dần 2022 theo Dương lịch: 01/02/2022 - 21/01/2023 (ngày bắt đầu và kết thúc năm Nhâm Dần 2022)
  • Thiên Can: Nhâm - can đứng thứ 9 trong 10 Thiên Can (10 Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý)
  • Địa Chi: Dần (Hổ) -  con giáp thứ 3 trong 12 Con Giáp (hay 12 Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi)
  • Mệnh Ngũ Hành: những người sinh năm Nhâm Dần 2022 là người thuộc mệnh Kim - Kim Bạch Kim - Vàng pha bạc

=> Xem thêm: Cơ bản về Âm dương, Ngũ hành & Can Chi


Tìm tuổi xông đất năm Dần

Tìm tuổi xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022

2 Xem tuổi xông đất đầu năm 2022 cho người tuổi Sửu

Tuổi Sửu (Trâu, Bò) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033, 2045, 2057... (± 12)

Các Năm Sửu (Trâu, Bò) theo Thiên Can - Địa Chi: Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Sửu
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Sửu => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi SỬU tết Nhâm Dần 2022

3 Xem tuổi xông đất đầu năm 2022 cho người tuổi Dần

Tuổi Dần (Hổ, Cọp, Hùm) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, 2046, 2058... (± 12)

Các Năm Dần (Hổ, Cọp, Hùm) theo Thiên Can - Địa Chi: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Dần
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Dần => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi DẦN tết Nhâm Dần 2022

4 Xem tuổi xông đất đầu năm 2022 cho người tuổi Mão

Tuổi Mão (Mèo, Thỏ) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035, 2047, 2059... (± 12)

Các Năm Mão (Mèo, Thỏ) theo Thiên Can - Địa Chi: Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Mão
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Mão => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi MÃO tết Nhâm Dần 2022

5 Xem tuổi xông đất đầu năm 2022 cho người tuổi Thìn

Tuổi Thìn (Rồng) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036, 2048, 2060... (± 12)

Các Năm Thìn (Rồng) theo Thiên Can - Địa Chi: Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Thìn
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Thìn => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi THÌN tết Nhâm Dần 2022

6 Xem tuổi xông đất đầu năm 2022 cho người tuổi Tị

Tuổi Tỵ (Rắn) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037, 2049, 2061... (± 12)

Các Năm Tỵ (Rắn) theo Thiên Can - Địa Chi: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Tỵ
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Tỵ => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi TỴ tết Nhâm Dần 2022

7 Xem tuổi xông đất đầu năm 2022 cho người tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ (Ngựa) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038, 2050, 2062... (± 12)

Các Năm Ngọ (Ngựa) theo Thiên Can - Địa Chi: Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Ngọ
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Ngọ => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi NGỌ tết Nhâm Dần 2022

8 Xem tuổi xông đất đầu năm 2022 cho người tuổi Mùi

Tuổi Mùi (Dê, Cừu) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051, 2063... (± 12)

Các Năm Mùi (Dê, Cừu) theo Thiên Can - Địa Chi: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Mùi
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Mùi => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi MÙI tết Nhâm Dần 2022

9 Xem tuổi xông đất đầu năm 2022 cho người tuổi Thân

Tuổi Thân (Khỉ) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040, 2052, 2064... (± 12)

Các Năm Thân (Khỉ) theo Thiên Can - Địa Chi: Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Thân
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Thân => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi THÂN tết Nhâm Dần 2022

10 Xem tuổi xông đất đầu năm 2022 cho người tuổi Dậu

Tuổi Dậu (Gà) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041, 2053, 2065... (± 12)

Các Năm Dậu (Gà) theo Thiên Can - Địa Chi: Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Dậu
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Dậu => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi DẬU tết Nhâm Dần 2022

11 Xem tuổi xông đất đầu năm 2022 cho người tuổi Tuất

Tuổi Tuất (Chó) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042, 2054, 2066... (± 12)

Các Năm Tuất (Chó) theo Thiên Can - Địa Chi: Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Tuất
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Tuất => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi TUẤT tết Nhâm Dần 2022

12 Xem tuổi xông đất đầu năm 2022 cho người tuổi Hợi

Tuổi Hợi (Heo, Lợn) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043, 2055, 2067... (± 12)

Các Năm Hợi (Heo, Lợn) theo Thiên Can - Địa Chi: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Hợi
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Hợi => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi HỢI tết Nhâm Dần 2022

Những thắc mắc liên quan đến việc tìm tuổi Xông đất hợp gia chủ tuổi thuộc 01 trong 12 con giáp trong năm Nhâm Dần 2022:

Xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính vì vậy, việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất cho gia chủ tuổi thuộc 01 trong 12 con giáp đã trở nên phổ biến.

Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng là hợp với tuổi của chủ nhà và năm đó.

5/5 - (13 bình chọn)
Click to comment
guest
0 Thảo luận
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại ý kiến/nhu cầu của bạn!x
()
x