Connect with us

Xem tuổi xông đất, xông nhà

TÌM TUỔI “XÔNG ĐẤT – MỞ HÀNG 2023” CHO 12 CON GIÁP

[CPA] Quý Mão 2023Xem tuổi xông nhà cho người tuổi thuộc 01 trong 12 con giáp mới nhất, chọn tuổi đạp đất hợp mệnh gia chủ tuổi thuộc 01 trong 12 con giáp trong năm mới 2023 để mang lại bình an, may mắn, phú quý. Chọn người đạp đất hợp mệnh với người tuổi thuộc 01 trong 12 con giáp trong năm Quý Mão 2023 theo Ngũ hành, Thiên Can – Địa Chi…


TỔNG QUAN NĂM NAY - QUÝ MÃO 2023:

Năm Quý Mão là năm nào? Những người sinh năm Quý Mão trước đây và sắp tới là: ...1663, 1723, 1783, 1843, 1903, 1963, 2023, 2083, 2143... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Tổng quan về Can Chi, Ngũ Hành năm Quý Mão 2023:

  • Năm Quý Mão 2023 theo Dương lịch: 22/01/2023 - 09/02/2024 (ngày bắt đầu và kết thúc năm Quý Mão 2023)
  • Thiên Can: Quý - can đứng thứ 10 trong 10 Thiên Can (10 Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) => Thiên can Quý tương hợp với Mậu và tương hình với Đinh, Kỷ
  • Địa Chi: Mão (Mèo/Thỏ) -  con giáp thứ 4 trong 12 Con Giáp (hay 12 Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) => Địa chi Mão tam hợp gồm: Hợi – Mão – Mùi và tứ hành xung là Tý – Ngọ – Mão – Dậu
  • Mệnh Ngũ Hành: những người sinh năm Quý Mão 2023 là người thuộc mệnh Kim - Kim Bạch Kim - Vàng pha bạc => Mệnh Kim Bạch Kim tương sinh với mệnh Thuỷ, Thổ và khắc với Hoả, Mộc.

=> Xem thêm: Tổng quan năm 2023; Cơ bản về Âm dương, Ngũ hành & Can Chi


Những tuổi xông đất tốt năm Quý Mão 2023 đó là:

Tuổi xông đất tốt năm Quý Mão 2023 Năm sinh
Quý Hợi 1983
Đinh Hợi 1947, 2007
Tân Mùi 1991
Đinh Mùi 1967
Nhâm Tuất 1982
Bính Tuất 1946
Giáp Tuất 1994
Ất Sửu 1985
Tân Sửu 1961
Giáp Dần 1974
Mậu Dần 1998

Bên trên là các tuổi xông đất tốt trong năm mới Quý Mão 2023 nói chung, gia chủ nào cũng có thể tham khảo để lựa chọn. Bởi đó là những tuổi không có sự xung đột, tương khắc về can chi, ngũ hành với lưu niên Quý Mão.

Nếu cần kỹ càng và chính xác hơn, gia chủ nên xem phần chọn tuổi xông nhà năm Quý Mão 2023 theo 12 con giáp bên dưới!

1 Xem tuổi xông đất cho người tuổi Tý

Tuổi Tý (Chuột) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044, 2056... (± 12)

Các Năm Tý (Chuột) theo Thiên Can - Địa Chi: Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Tý
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tý => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi TÝ năm 2023

2 Xem tuổi xông đất cho người tuổi Sửu

Tuổi Sửu (Trâu, Bò) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033, 2045, 2057... (± 12)

Các Năm Sửu (Trâu, Bò) theo Thiên Can - Địa Chi: Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Sửu
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Sửu => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi SỬU năm 2023

3 Xem tuổi xông đất cho người tuổi Dần

Tuổi Dần (Hổ, Cọp, Hùm) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, 2046, 2058... (± 12)

Các Năm Dần (Hổ, Cọp, Hùm) theo Thiên Can - Địa Chi: Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần, Nhâm Dần

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Dần
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Dần => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi DẦN năm 2023

4 Xem tuổi xông đất cho người tuổi Mão

Tuổi Mão (Mèo, Thỏ) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035, 2047, 2059... (± 12)

Các Năm Mão (Mèo, Thỏ) theo Thiên Can - Địa Chi: Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Mão
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Mão => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi MÃO năm 2023

5 Xem tuổi xông đất cho người tuổi Thìn

Tuổi Thìn (Rồng) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036, 2048, 2060... (± 12)

Các Năm Thìn (Rồng) theo Thiên Can - Địa Chi: Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Thìn
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Thìn => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi THÌN năm 2023

6 Xem tuổi xông đất cho người tuổi Tị

Tuổi Tỵ (Rắn) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037, 2049, 2061... (± 12)

Các Năm Tỵ (Rắn) theo Thiên Can - Địa Chi: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Tỵ
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tỵ => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi TỴ năm 2023

7 Xem tuổi xông đất cho người tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ (Ngựa) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038, 2050, 2062... (± 12)

Các Năm Ngọ (Ngựa) theo Thiên Can - Địa Chi: Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Ngọ
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Ngọ => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi NGỌ năm 2023

8 Xem tuổi xông đất cho người tuổi Mùi

Tuổi Mùi (Dê, Cừu) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051, 2063... (± 12)

Các Năm Mùi (Dê, Cừu) theo Thiên Can - Địa Chi: Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Mùi
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Mùi => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi MÙI năm 2023

9 Xem tuổi xông đất cho người tuổi Thân

Tuổi Thân (Khỉ) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040, 2052, 2064... (± 12)

Các Năm Thân (Khỉ) theo Thiên Can - Địa Chi: Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Thân
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Thân => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi THÂN năm 2023

10 Xem tuổi xông đất cho người tuổi Dậu

Tuổi Dậu (Gà) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041, 2053, 2065... (± 12)

Các Năm Dậu (Gà) theo Thiên Can - Địa Chi: Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Dậu
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Dậu => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi DẬU năm 2023

11 Xem tuổi xông đất cho người tuổi Tuất

Tuổi Tuất (Chó) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042, 2054, 2066... (± 12)

Các Năm Tuất (Chó) theo Thiên Can - Địa Chi: Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Tuất
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Tuất => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi TUẤT năm 2023

12 Xem tuổi xông đất cho người tuổi Hợi

Tuổi Hợi (Heo, Lợn) là những người sinh ở các năm gần nhất: ...1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043, 2055, 2067... (± 12)

Các Năm Hợi (Heo, Lợn) theo Thiên Can - Địa Chi: Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi

Tìm tuổi xông nhà cho người tuổi Hợi
Cách chọn tuổi xông nhà đạp đất đầu năm Quý Mão 2023 cho gia chủ tuổi Hợi => Xem Tìm người XÔNG NHÀ cho tuổi HỢI năm 2023

Những thắc mắc liên quan đến việc tìm tuổi Xông đất hợp gia chủ tuổi thuộc 01 trong 12 con giáp:

Xông đất đầu năm Quý Mão 2023 là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính vì vậy, việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất cho gia chủ tuổi thuộc 01 trong 12 con giáp đã trở nên phổ biến.

Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng là hợp với tuổi của chủ nhà và năm đó.

5/5 - (18 bình chọn)
Click to comment
guest

0 Thảo luận
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại ý kiến/nhu cầu của bạn!x