Connect with us

Xem tuổi xông đất, xông nhà

Tìm người Xông nhà cho gia chủ tuổi Tý năm 2022

[CPA] Nhâm Dần 2022Xem tuổi Xông nhà cho người tuổi Tý mới nhất, chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Tý năm Nhâm Dần 2022 để mang lại bình an, may mắn, phú quý trong năm mới này. Chọn người đạp đất hợp mệnh với người tuổi Tý, hợp năm Nhâm Dần 2022 theo Ngũ hành, Thiên Can – Địa Chi…

Tìm người Xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Tý


TỔNG QUAN NĂM NHÂM DẦN 2022:

Năm Nhâm Dần là năm nào? Những người sinh năm Nhâm Dần trước đây và sắp tới là: ...1722, 1782, 1842, 1902, 1962, 2022, 2082, 2142, 2202... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Tổng quan về Can Chi, Ngũ Hành năm Nhâm Dần 2022:

  • Năm Nhâm Dần 2022 theo Dương lịch: 01/02/2022 - 21/01/2023 (ngày bắt đầu và kết thúc năm Nhâm Dần 2022)
  • Thiên Can: Nhâm - can đứng thứ 9 trong 10 Thiên Can (10 Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý)
  • Địa Chi: Dần (Hổ) -  con giáp thứ 3 trong 12 Con Giáp (hay 12 Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi)
  • Mệnh Ngũ Hành: những người sinh năm Nhâm Dần 2022 là người thuộc mệnh Kim - Kim Bạch Kim - Vàng pha bạc

=> Xem thêm: Cơ bản về Âm dương, Ngũ hành & Can Chi


1 Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho gia chủ Giáp Tý

Năm Giáp Tý là năm nào? Những người sinh năm Giáp Tý trước đây và sắp tới là: ...1684, 1744, 1804, 1864, 1924, 1984, 2044, 2104, 2164... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Giáp Tý trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi TỐT đi xông đất cho gia chủ Giáp Tý năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1952 Nhâm Thìn Tốt
1982 Nhâm Tuất Tốt
1997 Đinh Sửu Tốt
1961 Tân Sửu Khá
1947 Đinh Hợi Khá
1946 Bính Tuất Khá
1976 Bính Thìn Khá
1944 Giáp Thân Khá
1967 Đinh Mùi Khá
1969 Kỷ Dậu Khá

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Giáp Tý trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi XẤU đi xông đất cho gia chủ tuổi Giáp Tý năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1949 Kỷ Sửu Xấu
1964 Giáp Thìn Xấu
1994 Giáp Tuất Xấu
2001 Tân Tỵ Xấu
1959 Kỷ Hợi Xấu
1993 Qúy Dậu Xấu
1963 Qúy Mão Xấu
1958 Mậu Tuất Xấu
1957 Đinh Dậu Xấu
1942 Nhâm Ngọ Xấu

2 Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho gia chủ Bính Tý

Năm Bính Tý là năm nào? Những người sinh năm Bính Tý trước đây và sắp tới là: ...1696, 1756, 1816, 1876, 1936, 1996, 2056, 2116, 2176... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Bính Tý trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi TỐT đi xông đất cho gia chủ tuổi Bính Tý năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1997 Đinh Sửu Khá
1952 Nhâm Thìn Khá
1970 Canh Tuất Khá
1971 Tân Hợi Khá
1982 Nhâm Tuất Khá
1985 Ất Sửu Khá
2000 Canh Thìn Khá
1961 Tân Sửu Trung bình
1954 Giáp Ngọ Trung bình
1944 Giáp Thân Trung bình

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Bính Tý trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi XẤU đi xông đất cho gia chủ tuổi Bính Tý năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1964 Giáp Thìn Xấu
1963 Qúy Mão Xấu
1953 Qúy Tỵ Xấu
1989 Kỷ Tỵ Xấu
1994 Giáp Tuất Xấu
1999 Kỷ Mão Xấu
1943 Qúy Mùi Xấu
1949 Kỷ Sửu Xấu
1957 Đinh Dậu Xấu
1995 Ất Hợi Xấu

3 Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho gia chủ Mậu Tý

Năm Mậu Tý là năm nào? Những người sinh năm Mậu Tý trước đây và sắp tới là: ...1708, 1768, 1828, 1888, 1948, 2008, 2068, 2128, 2188... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Mậu Tý trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi TỐT đi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1947 Đinh Hợi Khá
1946 Bính Tuất Khá
1961 Tân Sửu Khá
1976 Bính Thìn Khá
1960 Canh Tý Khá
1990 Canh Ngọ Khá
1969 Kỷ Dậu Khá
1968 Mậu Thân Khá
1977 Đinh Tỵ Khá
1991 Tân Mùi Khá

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Mậu Tý trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi XẤU đi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tý năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1957 Đinh Dậu Xấu
1951 Tân Mão Xấu
1971 Tân Hợi Xấu
1975 Ất Mão Xấu
1983 Qúy Hợi Xấu
1989 Kỷ Tỵ Xấu
1995 Ất Hợi Xấu
1962 Nhâm Dần Xấu
1948 Mậu Tý Xấu
1943 Qúy Mùi Xấu

4 Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho gia chủ Canh Tý

Năm Canh Tý là năm nào? Những người sinh năm Canh Tý trước đây và sắp tới là: ...1720, 1780, 1840, 1900, 1960, 2020, 2080, 2140, 2200... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Canh Tý trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi TỐT đi xông đất cho gia chủ tuổi Canh Tý năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1970 Canh Tuất Khá
1985 Ất Sửu Khá
2000 Canh Thìn Khá
1947 Đinh Hợi Khá
1961 Tân Sửu Khá
1994 Giáp Tuất Khá
1962 Nhâm Dần Trung bình
1960 Canh Tý Trung bình
1955 Ất Mùi Trung bình
1946 Bính Tuất Trung bình

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Canh Tý trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi XẤU đi xông đất cho gia chủ tuổi Canh Tý năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1956 Bính Thân Xấu
1966 Bính Ngọ Xấu
1963 Qúy Mão Xấu
1983 Qúy Hợi Xấu
1986 Bính Dần Xấu
1996 Bính Tý Xấu
1958 Mậu Tuất Xấu
1988 Mậu Thìn Xấu
1972 Nhâm Tý Xấu
1959 Kỷ Hợi Xấu

5 Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho gia chủ Nhâm Tý

Năm Nhâm Tý là năm nào? Những người sinh năm Nhâm Tý trước đây và sắp tới là: ...1672, 1732, 1792, 1852, 1912, 1972, 2032, 2092, 2152... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Nhâm Tý trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi TỐT đi xông đất cho gia chủ tuổi Nhâm Tý năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1997 Đinh Sửu Tốt
1952 Nhâm Thìn Tốt
1982 Nhâm Tuất Tốt
1967 Đinh Mùi Khá
1944 Giáp Thân Khá
1974 Giáp Dần Khá
1945 Ất Dậu Khá
1964 Giáp Thìn Trung bình
1947 Đinh Hợi Trung bình
1966 Bính Ngọ Trung bình

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Nhâm Tý trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi XẤU đi xông đất cho gia chủ tuổi Nhâm Tý năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1942 Nhâm Ngọ Xấu
1950 Canh Dần Xấu
1948 Mậu Tý Xấu
1954 Giáp Ngọ Xấu
1962 Nhâm Dần Xấu
1959 Kỷ Hợi Xấu
1958 Mậu Tuất Xấu
1956 Bính Thân Xấu
1965 Ất Tỵ Xấu
1968 Mậu Thân Xấu

Xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính vì vậy, việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất cho gia chủ tuổi Tý đã trở nên phổ biến.

Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng là hợp với tuổi của chủ nhà và năm đó.

5/5 - (3 bình chọn)
Click to comment
guest
0 Thảo luận
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại ý kiến/nhu cầu của bạn!x
()
x