Connect with us

Xem tuổi xông đất, xông nhà

Tìm người Xông nhà cho gia chủ tuổi Tuất năm 2022

[CPA] Nhâm Dần 2022Xem tuổi Xông nhà cho người tuổi Tuất mới nhất, chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Tuất năm Nhâm Dần 2022 để mang lại bình an, may mắn, phú quý trong năm mới này. Chọn người đạp đất hợp mệnh với người tuổi Tuất, hợp năm Nhâm Dần 2022 theo Ngũ hành, Thiên Can – Địa Chi…

Tìm người Xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 cho gia chủ tuổi Tuất


TỔNG QUAN NĂM NHÂM DẦN 2022:

Năm Nhâm Dần là năm nào? Những người sinh năm Nhâm Dần trước đây và sắp tới là: ...1722, 1782, 1842, 1902, 1962, 2022, 2082, 2142, 2202... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Tổng quan về Can Chi, Ngũ Hành năm Nhâm Dần 2022:

  • Năm Nhâm Dần 2022 theo Dương lịch: 01/02/2022 - 21/01/2023 (ngày bắt đầu và kết thúc năm Nhâm Dần 2022)
  • Thiên Can: Nhâm - can đứng thứ 9 trong 10 Thiên Can (10 Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý)
  • Địa Chi: Dần (Hổ) -  con giáp thứ 3 trong 12 Con Giáp (hay 12 Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi)
  • Mệnh Ngũ Hành: những người sinh năm Nhâm Dần 2022 là người thuộc mệnh Kim - Kim Bạch Kim - Vàng pha bạc

=> Xem thêm: Cơ bản về Âm dương, Ngũ hành & Can Chi


1 Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho gia chủ Giáp Tuất

Năm Giáp Tuất là năm nào? Những người sinh năm Giáp Tuất trước đây và sắp tới là: ...1694, 1754, 1814, 1874, 1934, 1994, 2054, 2114, 2174... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Giáp Tuất trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi TỐT đi xông đất cho gia chủ tuổi Giáp Tuất năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1990 Canh Ngọ Tốt
1960 Canh Tý Khá
1947 Đinh Hợi Khá
1946 Bính Tuất Khá
1998 Mậu Dần Khá
1942 Nhâm Ngọ Khá
1999 Kỷ Mão Khá
1966 Bính Ngọ Khá
1950 Canh Dần Khá
1977 Đinh Tỵ Khá

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Giáp Tuất trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi XẤU đi xông đất cho gia chủ tuổi Giáp Tuất năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1957 Đinh Dậu Xấu
1952 Nhâm Thìn Xấu
1944 Giáp Thân Xấu
1981 Tân Dậu Xấu
1983 Qúy Hợi Xấu
1984 Giáp Tý Xấu
1995 Ất Hợi Xấu
1963 Qúy Mão Xấu
1948 Mậu Tý Xấu
1971 Tân Hợi Xấu

2 Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho gia chủ Bính Tuất

Năm Bính Tuất là năm nào? Những người sinh năm Bính Tuất trước đây và sắp tới là: ...1706, 1766, 1826, 1886, 1946, 2006, 2066, 2126, 2186... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Bính Tuất trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi TỐT đi xông đất cho gia chủ tuổi Bính Tuất năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1954 Giáp Ngọ Tốt
1990 Canh Ngọ Khá
1962 Nhâm Dần Khá
1947 Đinh Hợi Khá
1946 Bính Tuất Khá
1966 Bính Ngọ Khá
1970 Canh Tuất Khá
1971 Tân Hợi Khá
1978 Mậu Ngọ Khá
1998 Mậu Dần Khá

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Bính Tuất trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi XẤU đi xông đất cho gia chủ tuổi Bính Tuất năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1964 Giáp Thìn Xấu
1949 Kỷ Sửu Xấu
1944 Giáp Thân Xấu
1951 Tân Mão Xấu
1965 Ất Tỵ Xấu
1979 Kỷ Mùi Xấu
1983 Qúy Hợi Xấu
1952 Nhâm Thìn Xấu
1950 Canh Dần Xấu
1958 Mậu Tuất Xấu

3 Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho gia chủ Mậu Tuất

Năm Mậu Tuất là năm nào? Những người sinh năm Mậu Tuất trước đây và sắp tới là: ...1718, 1778, 1838, 1898, 1958, 2018, 2078, 2138, 2198... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Mậu Tuất trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi TỐT đi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tuất năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1966 Bính Ngọ Tốt
1974 Giáp Dần Khá
1975 Ất Mão Khá
1982 Nhâm Tuất Khá
1990 Canh Ngọ Khá
1945 Ất Dậu Khá
1967 Đinh Mùi Khá
1978 Mậu Ngọ Khá
1996 Bính Tý Khá
1997 Đinh Sửu Khá

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Mậu Tuất trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi XẤU đi xông đất cho gia chủ tuổi Mậu Tuất năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1961 Tân Sửu Xấu
1959 Kỷ Hợi Xấu
1949 Kỷ Sửu Xấu
1965 Ất Tỵ Xấu
1971 Tân Hợi Xấu
1979 Kỷ Mùi Xấu
1991 Tân Mùi Xấu
1968 Mậu Thân Xấu
1964 Giáp Thìn Xấu
1963 Qúy Mão Xấu

4 Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho gia chủ Canh Tuất

Năm Canh Tuất là năm nào? Những người sinh năm Canh Tuất trước đây và sắp tới là: ...1670, 1730, 1790, 1850, 1910, 1970, 2030, 2090, 2150... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Canh Tuất trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi TỐT đi xông đất cho gia chủ tuổi Canh Tuất năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1990 Canh Ngọ Tốt
1966 Bính Ngọ Tốt
1975 Ất Mão Tốt
1982 Nhâm Tuất Tốt
1947 Đinh Hợi Khá
1974 Giáp Dần Khá
1998 Mậu Dần Khá
1999 Kỷ Mão Khá
1946 Bính Tuất Khá
1945 Ất Dậu Khá

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Canh Tuất trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi XẤU đi xông đất cho gia chủ tuổi Canh Tuất năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1950 Canh Dần Xấu
1987 Đinh Mão Xấu
1992 Nhâm Thân Xấu
2000 Canh Thìn Xấu
2001 Tân Tỵ Xấu
1958 Mậu Tuất Xấu
1951 Tân Mão Xấu
1993 Qúy Dậu Xấu
1995 Ất Hợi Xấu
1959 Kỷ Hợi Xấu

5 Chọn tuổi xông đất năm 2022 cho gia chủ Nhâm Tuất

Năm Nhâm Tuất là năm nào? Những người sinh năm Nhâm Tuất trước đây và sắp tới là: ...1682, 1742, 1802, 1862, 1922, 1982, 2042, 2102, 2162... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Nhâm Tuất trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi TỐT đi xông đất cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1954 Giáp Ngọ Tốt
1942 Nhâm Ngọ Khá
1962 Nhâm Dần Khá
1966 Bính Ngọ Khá
1970 Canh Tuất Khá
1974 Giáp Dần Khá
1982 Nhâm Tuất Khá
1990 Canh Ngọ Khá
1975 Ất Mão Khá
1950 Canh Dần Trung bình

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Nhâm Tuất trong năm Nhâm Dần 2022 là:

Tuổi XẤU đi xông đất cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất năm 2022
Năm sinh Tuổi Đánh giá
1953 Qúy Tỵ Xấu
1961 Tân Sửu Xấu
1978 Mậu Ngọ Xấu
1980 Canh Thân Xấu
1989 Kỷ Tỵ Xấu
1991 Tân Mùi Xấu
1994 Giáp Tuất Xấu
1957 Đinh Dậu Xấu
1943 Qúy Mùi Xấu
1973 Qúy Sửu Xấu

Xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính vì vậy, việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất cho gia chủ tuổi Tuất đã trở nên phổ biến.

Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng là hợp với tuổi của chủ nhà và năm đó.

5/5 - (1 bình chọn)
Click to comment
guest
0 Thảo luận
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại ý kiến/nhu cầu của bạn!x
()
x