Connect with us

Xem tuổi xông đất, xông nhà

Tìm người Xông nhà, Mở hàng cho gia chủ tuổi Tị năm 2023

[CPA] Quý Mão 2023Xem tuổi Xông nhà cho người tuổi Tỵ mới nhất, chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Tỵ năm Quý Mão 2023 để mang lại bình an, may mắn, phú quý trong năm mới này. Chọn tuổi đạp đất và mở hàng khai trương hợp mệnh với người tuổi Tỵ, hợp năm Quý Mão 2023 theo Ngũ hành, Thiên Can – Địa Chi…


TỔNG QUAN NĂM NAY - QUÝ MÃO 2023:

Năm Quý Mão là năm nào? Những người sinh năm Quý Mão trước đây và sắp tới là: ...1663, 1723, 1783, 1843, 1903, 1963, 2023, 2083, 2143... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Tổng quan về Can Chi, Ngũ Hành năm Quý Mão 2023:

  • Năm Quý Mão 2023 theo Dương lịch: 22/01/2023 - 09/02/2024 (ngày bắt đầu và kết thúc năm Quý Mão 2023)
  • Thiên Can: Quý - can đứng thứ 10 trong 10 Thiên Can (10 Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) => Thiên can Quý tương hợp với Mậu và tương hình với Đinh, Kỷ
  • Địa Chi: Mão (Mèo/Thỏ) -  con giáp thứ 4 trong 12 Con Giáp (hay 12 Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) => Địa chi Mão tam hợp gồm: Hợi – Mão – Mùi và tứ hành xung là Tý – Ngọ – Mão – Dậu
  • Mệnh Ngũ Hành: những người sinh năm Quý Mão 2023 là người thuộc mệnh Kim - Kim Bạch Kim - Vàng pha bạc => Mệnh Kim Bạch Kim tương sinh với mệnh Thuỷ, Thổ và khắc với Hoả, Mộc.

=> Xem thêm: Tổng quan năm 2023; Cơ bản về Âm dương, Ngũ hành & Can Chi


1 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Ất Tị

Năm Ất Tỵ là năm nào? Những người sinh năm Ất Tỵ trước đây và sắp tới là: ...1665, 1725, 1785, 1845, 1905, 1965, 2025, 2085, 2145... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Ất Tỵ trong năm Quý Mão 2023 là:

Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Bính Thìn 1976 (Trung bình), Canh Tý 1960 (Trung bình), Kỷ Dậu 1969 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Ất Tỵ trong năm Quý Mão 2023 là:

Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu)

2 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Đinh Tị

Năm Đinh Tỵ là năm nào? Những người sinh năm Đinh Tỵ trước đây và sắp tới là: ...1677, 1737, 1797, 1857, 1917, 1977, 2037, 2097, 2157... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Đinh Tỵ trong năm Quý Mão 2023 là:

Ất Mùi 1955 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Tân Sửu 1961 (Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung bình), Canh Tuất 1970 (Trung bình), Tân Mùi 1991 (Trung bình), Nhâm Thân 1992 (Trung bình), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình), Đinh Hợi 1947 (Trung bình), Kỷ Dậu 1969 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Đinh Tỵ trong năm Quý Mão 2023 là:

Bính Ngọ 1966 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu)

3 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Kỷ Tị

Năm Kỷ Tỵ là năm nào? Những người sinh năm Kỷ Tỵ trước đây và sắp tới là: ...1689, 1749, 1809, 1869, 1929, 1989, 2049, 2109, 2169... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Kỷ Tỵ trong năm Quý Mão 2023 là:

Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Ất Mão 1975 (Trung bình), Giáp Dần 1974 (Trung bình), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Nhâm Thìn 1952 (Trung bình), Ất Dậu 1945 (Trung bình), Bính Ngọ 1966 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Kỷ Tỵ trong năm Quý Mão 2023 là:

Mậu Tuất 1958 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu)

4 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Tân Tị

Năm Tân Tỵ là năm nào? Những người sinh năm Tân Tỵ trước đây và sắp tới là: ...1701, 1761, 1821, 1881, 1941, 2001, 2061, 2121, 2181... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Tân Tỵ trong năm Quý Mão 2023 là:

Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Tân Tỵ trong năm Quý Mão 2023 là:

Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu)

5 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Quý Tị

Năm Quý Tỵ là năm nào? Những người sinh năm Quý Tỵ trước đây và sắp tới là: ...1713, 1773, 1833, 1893, 1953, 2013, 2073, 2133, 2193... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Quý Tỵ trong năm Quý Mão 2023 là:

Ất Mùi 1955 (Trung bình), Đinh Mùi 1967 (Trung bình), Ất Sửu 1985 (Trung bình), Đinh Sửu 1997 (Trung bình), Canh Tuất 1970 (Trung bình), Nhâm Tuất 1982 (Trung bình), Qúy Sửu 1973 (Trung bình), Tân Hợi 1971 (Trung bình), Qúy Mão 1963 (Trung bình), Tân Sửu 1961 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Quý Tỵ trong năm Quý Mão 2023 là:

Đinh Hợi 1947 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu)

Xông đất đầu năm Quý Mão 2023 là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính vì vậy, việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất cho gia chủ tuổi Tỵ đã trở nên phổ biến.

Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng là hợp với tuổi của chủ nhà và năm đó.

5/5 - (3 bình chọn)
Click to comment
guest

0 Thảo luận
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại ý kiến/nhu cầu của bạn!x