Connect with us

Xem tuổi xông đất, xông nhà

Tìm người Xông nhà, Mở hàng cho gia chủ tuổi Thân năm 2023

[CPA] Quý Mão 2023Xem tuổi Xông nhà cho người tuổi Thân mới nhất, chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Thân năm Quý Mão 2023 để mang lại bình an, may mắn, phú quý trong năm mới này. Chọn tuổi đạp đất và mở hàng khai trương hợp mệnh với người tuổi Thân, hợp năm Quý Mão 2023 theo Ngũ hành, Thiên Can – Địa Chi…


TỔNG QUAN NĂM NAY - QUÝ MÃO 2023:

Năm Quý Mão là năm nào? Những người sinh năm Quý Mão trước đây và sắp tới là: ...1663, 1723, 1783, 1843, 1903, 1963, 2023, 2083, 2143... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Tổng quan về Can Chi, Ngũ Hành năm Quý Mão 2023:

  • Năm Quý Mão 2023 theo Dương lịch: 22/01/2023 - 09/02/2024 (ngày bắt đầu và kết thúc năm Quý Mão 2023)
  • Thiên Can: Quý - can đứng thứ 10 trong 10 Thiên Can (10 Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) => Thiên can Quý tương hợp với Mậu và tương hình với Đinh, Kỷ
  • Địa Chi: Mão (Mèo/Thỏ) -  con giáp thứ 4 trong 12 Con Giáp (hay 12 Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) => Địa chi Mão tam hợp gồm: Hợi – Mão – Mùi và tứ hành xung là Tý – Ngọ – Mão – Dậu
  • Mệnh Ngũ Hành: những người sinh năm Quý Mão 2023 là người thuộc mệnh Kim - Kim Bạch Kim - Vàng pha bạc => Mệnh Kim Bạch Kim tương sinh với mệnh Thuỷ, Thổ và khắc với Hoả, Mộc.

=> Xem thêm: Tổng quan năm 2023; Cơ bản về Âm dương, Ngũ hành & Can Chi


1 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Giáp Thân

Năm Giáp Thân là năm nào? Những người sinh năm Giáp Thân trước đây và sắp tới là: ...1704, 1764, 1824, 1884, 1944, 2004, 2064, 2124, 2184... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Giáp Thân trong năm Quý Mão 2023 là:

Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Trung bình), Nhâm Tuất 1982 (Trung bình), Canh Tuất 1970 (Trung bình), Tân Hợi 1971 (Trung bình), Ất Mão 1975 (Trung bình), Giáp Tý 1984 (Trung bình), Ất Sửu 1985 (Trung bình), Tân Mùi 1991 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Giáp Thân trong năm Quý Mão 2023 là:

Qúy Sửu 1973 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu)

2 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Bính Thân

Năm Bính Thân là năm nào? Những người sinh năm Bính Thân trước đây và sắp tới là: ...1716, 1776, 1836, 1896, 1956, 2016, 2076, 2136, 2196... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Bính Thân trong năm Quý Mão 2023 là:

Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Thìn 1976 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Canh Tý 1960 (Trung bình), Kỷ Dậu 1969 (Trung bình), Mậu Thân 1968 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Bính Thân trong năm Quý Mão 2023 là:

Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu)

3 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Mậu Thân

Năm Mậu Thân là năm nào? Những người sinh năm Mậu Thân trước đây và sắp tới là: ...1668, 1728, 1788, 1848, 1908, 1968, 2028, 2088, 2148... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Mậu Thân trong năm Quý Mão 2023 là:

Ất Mùi 1955 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Canh Tuất 1970 (Trung bình), Bính Thìn 1976 (Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung bình), Canh Thìn 2000 (Trung bình), Đinh Tỵ 1977 (Trung bình), Tân Sửu 1961 (Trung bình), Canh Tý 1960 (Trung bình), Đinh Hợi 1947 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Mậu Thân trong năm Quý Mão 2023 là:

Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Qúy Hợi 1983 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Dậu 1945 (Xấu)

4 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Canh Thân

Năm Canh Thân là năm nào? Những người sinh năm Canh Thân trước đây và sắp tới là: ...1680, 1740, 1800, 1860, 1920, 1980, 2040, 2100, 2160... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Canh Thân trong năm Quý Mão 2023 là:

Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Ất Dậu 1945 (Trung bình), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Qúy Hợi 1983 (Trung bình), Bính Tý 1996 (Trung bình), Kỷ Mùi 1979 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Canh Thân trong năm Quý Mão 2023 là:

Mậu Tuất 1958 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu)

5 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Nhâm Thân

Năm Nhâm Thân là năm nào? Những người sinh năm Nhâm Thân trước đây và sắp tới là: ...1692, 1752, 1812, 1872, 1932, 1992, 2052, 2112, 2172... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Nhâm Thân trong năm Quý Mão 2023 là:

Đinh Mùi 1967 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Nhâm Thân trong năm Quý Mão 2023 là:

Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu)

Xông đất đầu năm Quý Mão 2023 là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính vì vậy, việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất cho gia chủ tuổi Thân đã trở nên phổ biến.

Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng là hợp với tuổi của chủ nhà và năm đó.

5/5 - (4 bình chọn)
Click to comment
guest

0 Thảo luận
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại ý kiến/nhu cầu của bạn!x