Connect with us

Xem tuổi xông đất, xông nhà

Tìm người Xông nhà, Mở hàng cho gia chủ tuổi Mùi năm 2023

[CPA] Quý Mão 2023Xem tuổi Xông nhà cho người tuổi Mùi mới nhất, chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Mùi năm Quý Mão 2023 để mang lại bình an, may mắn, phú quý trong năm mới này. Chọn tuổi đạp đất và mở hàng khai trương hợp mệnh với người tuổi Mùi, hợp năm Quý Mão 2023 theo Ngũ hành, Thiên Can – Địa Chi…


TỔNG QUAN NĂM NAY - QUÝ MÃO 2023:

Năm Quý Mão là năm nào? Những người sinh năm Quý Mão trước đây và sắp tới là: ...1663, 1723, 1783, 1843, 1903, 1963, 2023, 2083, 2143... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Tổng quan về Can Chi, Ngũ Hành năm Quý Mão 2023:

  • Năm Quý Mão 2023 theo Dương lịch: 22/01/2023 - 09/02/2024 (ngày bắt đầu và kết thúc năm Quý Mão 2023)
  • Thiên Can: Quý - can đứng thứ 10 trong 10 Thiên Can (10 Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) => Thiên can Quý tương hợp với Mậu và tương hình với Đinh, Kỷ
  • Địa Chi: Mão (Mèo/Thỏ) -  con giáp thứ 4 trong 12 Con Giáp (hay 12 Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) => Địa chi Mão tam hợp gồm: Hợi – Mão – Mùi và tứ hành xung là Tý – Ngọ – Mão – Dậu
  • Mệnh Ngũ Hành: những người sinh năm Quý Mão 2023 là người thuộc mệnh Kim - Kim Bạch Kim - Vàng pha bạc => Mệnh Kim Bạch Kim tương sinh với mệnh Thuỷ, Thổ và khắc với Hoả, Mộc.

=> Xem thêm: Tổng quan năm 2023; Cơ bản về Âm dương, Ngũ hành & Can Chi


1 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Ất Mùi

Năm Ất Mùi là năm nào? Những người sinh năm Ất Mùi trước đây và sắp tới là: ...1715, 1775, 1835, 1895, 1955, 2015, 2075, 2135, 2195... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Ất Mùi trong năm Quý Mão 2023 là:

Đinh Hợi 1947 (Tốt), Qúy Hợi 1983 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Ất Mùi trong năm Quý Mão 2023 là:

Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Canh Thân 1980 (Xấu)

2 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Đinh Mùi

Năm Đinh Mùi là năm nào? Những người sinh năm Đinh Mùi trước đây và sắp tới là: ...1667, 1727, 1787, 1847, 1907, 1967, 2027, 2087, 2147... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Đinh Mùi trong năm Quý Mão 2023 là:

Tân Hợi 1971 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá), Qúy Mão 1963 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình), Nhâm Thân 1992 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Đinh Mùi trong năm Quý Mão 2023 là:

Bính Tuất 1946 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu)

3 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Kỷ Mùi

Năm Kỷ Mùi là năm nào? Những người sinh năm Kỷ Mùi trước đây và sắp tới là: ...1679, 1739, 1799, 1859, 1919, 1979, 2039, 2099, 2159... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Quý Mão 2023 là:

Đinh Hợi 1947 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Bính Tuất 1946 (Trung bình), Qúy Hợi 1983 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Kỷ Mùi trong năm Quý Mão 2023 là:

Ất Mùi 1955 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Nhâm Tuất 1982 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu)

4 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Tân Mùi

Năm Tân Mùi là năm nào? Những người sinh năm Tân Mùi trước đây và sắp tới là: ...1691, 1751, 1811, 1871, 1931, 1991, 2051, 2111, 2171... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Tân Mùi trong năm Quý Mão 2023 là:

Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Qúy Mão 1963 (Trung bình), Ất Mùi 1955 (Trung bình), Qúy Hợi 1983 (Trung bình), Ất Hợi 1995 (Trung bình), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Tân Mùi trong năm Quý Mão 2023 là:

Canh Tý 1960 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Nhâm Tuất 1982 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu)

5 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Quý Mùi

Năm Quý Mùi là năm nào? Những người sinh năm Quý Mùi trước đây và sắp tới là: ...1703, 1763, 1823, 1883, 1943, 2003, 2063, 2123, 2183... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Quý Mùi trong năm Quý Mão 2023 là:

Qúy Hợi 1983 (Tốt), Ất Mão 1975 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Đinh Hợi 1947 (Trung bình), Bính Ngọ 1966 (Trung bình), Giáp Dần 1974 (Trung bình), Giáp Thân 1944 (Trung bình), Ất Hợi 1995 (Trung bình), Nhâm Tuất 1982 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Quý Mùi trong năm Quý Mão 2023 là:

Tân Mão 1951 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Đinh Tỵ 1977 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu)

Xông đất đầu năm Quý Mão 2023 là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính vì vậy, việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất cho gia chủ tuổi Mùi đã trở nên phổ biến.

Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng là hợp với tuổi của chủ nhà và năm đó.

5/5 - (2 bình chọn)
Click to comment
guest

0 Thảo luận
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại ý kiến/nhu cầu của bạn!x