Connect with us

Xem tuổi xông đất, xông nhà

Tìm người Xông nhà, Mở hàng cho gia chủ tuổi Dậu năm 2023

[CPA] Quý Mão 2023Xem tuổi Xông nhà cho người tuổi Dậu mới nhất, chọn tuổi xông đất hợp mệnh gia chủ tuổi Dậu năm Quý Mão 2023 để mang lại bình an, may mắn, phú quý trong năm mới này. Chọn tuổi đạp đất và mở hàng khai trương hợp mệnh với người tuổi Dậu, hợp năm Quý Mão 2023 theo Ngũ hành, Thiên Can – Địa Chi…


TỔNG QUAN NĂM NAY - QUÝ MÃO 2023:

Năm Quý Mão là năm nào? Những người sinh năm Quý Mão trước đây và sắp tới là: ...1663, 1723, 1783, 1843, 1903, 1963, 2023, 2083, 2143... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Tổng quan về Can Chi, Ngũ Hành năm Quý Mão 2023:

  • Năm Quý Mão 2023 theo Dương lịch: 22/01/2023 - 09/02/2024 (ngày bắt đầu và kết thúc năm Quý Mão 2023)
  • Thiên Can: Quý - can đứng thứ 10 trong 10 Thiên Can (10 Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) => Thiên can Quý tương hợp với Mậu và tương hình với Đinh, Kỷ
  • Địa Chi: Mão (Mèo/Thỏ) -  con giáp thứ 4 trong 12 Con Giáp (hay 12 Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) => Địa chi Mão tam hợp gồm: Hợi – Mão – Mùi và tứ hành xung là Tý – Ngọ – Mão – Dậu
  • Mệnh Ngũ Hành: những người sinh năm Quý Mão 2023 là người thuộc mệnh Kim - Kim Bạch Kim - Vàng pha bạc => Mệnh Kim Bạch Kim tương sinh với mệnh Thuỷ, Thổ và khắc với Hoả, Mộc.

=> Xem thêm: Tổng quan năm 2023; Cơ bản về Âm dương, Ngũ hành & Can Chi


1 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Ất Dậu

Năm Ất Dậu là năm nào? Những người sinh năm Ất Dậu trước đây và sắp tới là: ...1705, 1765, 1825, 1885, 1945, 2005, 2065, 2125, 2185... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Ất Dậu trong năm Quý Mão 2023 là:

Đinh Mùi 1967 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá), Ất Sửu 1985 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Canh Tuất 1970 (Trung bình), Tân Hợi 1971 (Trung bình), Qúy Hợi 1983 (Trung bình), Canh Thìn 2000 (Trung bình), Tân Tỵ 2001 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Ất Dậu trong năm Quý Mão 2023 là:

Ất Dậu 1945 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Canh Ngọ 1990 (Xấu), Bính Tý 1996 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu)

2 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Đinh Dậu

Năm Đinh Dậu là năm nào? Những người sinh năm Đinh Dậu trước đây và sắp tới là: ...1717, 1777, 1837, 1897, 1957, 2017, 2077, 2137, 2197... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Đinh Dậu trong năm Quý Mão 2023 là:

Đinh Hợi 1947 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Bính Thìn 1976 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Đinh Mùi 1967 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Đinh Dậu trong năm Quý Mão 2023 là:

Nhâm Dần 1962 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu)

3 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Kỷ Dậu

Năm Kỷ Dậu là năm nào? Những người sinh năm Kỷ Dậu trước đây và sắp tới là: ...1669, 1729, 1789, 1849, 1909, 1969, 2029, 2089, 2149... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Quý Mão 2023 là:

Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Tân Tỵ 2001 (Khá), Ất Mùi 1955 (Trung bình), Ất Sửu 1985 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Quý Mão 2023 là:

Qúy Mão 1963 (Xấu), Canh Tý 1960 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu)

4 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Tân Dậu

Năm Tân Dậu là năm nào? Những người sinh năm Tân Dậu trước đây và sắp tới là: ...1681, 1741, 1801, 1861, 1921, 1981, 2041, 2101, 2161... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Tân Dậu trong năm Quý Mão 2023 là:

Đinh Mùi 1967 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Trung bình), Kỷ Sửu 1949 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Tân Dậu trong năm Quý Mão 2023 là:

Qúy Mùi 1943 (Xấu), Ất Mùi 1955 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu)

5 Chọn tuổi xông đất cho gia chủ Quý Dậu

Năm Quý Dậu là năm nào? Những người sinh năm Quý Dậu trước đây và sắp tới là: ...1693, 1753, 1813, 1873, 1933, 1993, 2053, 2113, 2173... (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Quý Dậu trong năm Quý Mão 2023 là:

Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Nhâm Thìn 1952 (Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung bình)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Quý Dậu trong năm Quý Mão 2023 là:

Nhâm Dần 1962 (Xấu), Canh Tuất 1970 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu)

Xông đất đầu năm Quý Mão 2023 là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính vì vậy, việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất cho gia chủ tuổi Dậu đã trở nên phổ biến.

Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng là hợp với tuổi của chủ nhà và năm đó.

5/5 - (2 bình chọn)
Click to comment
guest

0 Thảo luận
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại ý kiến/nhu cầu của bạn!x