Duyệt mục: Nhâm Dần

Năm Nhâm Dần là năm nào? Những người sinh năm Nhâm Dần trước đây và sắp tới là: …1722, 1782, 1842, 1902, 1962, 2022, 2082, 2142, 2202… (± 60)

=> Xem thêm: Lục thập hoa giáp