Duyệt mục: Ngọ

Ngọ hay Ngựa là một trong số 12 chi của Địa chi (12 con giáp), thông thường được coi là địa chi thứ 7. Năm sinh thuộc tuổi Ngọ: 1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014 – 2026 – 2038 – 2050 – 2062(± 12)