Duyệt mục: Mùi

Mùi hay Dê/Cừu là một trong số 12 chi của Địa chi (12 con giáp), thông thường được coi là địa chi thứ 8. Năm sinh thuộc tuổi Mùi: 1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015 – 2027 – 2039 – 2051 – 2063(± 12)