Duyệt mục: Dần

Dần hay Cọp/Hổ là một trong số 12 chi của Địa chi (12 con giáp), thông thường được coi là địa chi thứ 3. Năm sinh thuộc tuổi Dần: 1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022 – 2034 – 2046 – 2058(± 12)